Nicole4massage

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Om de behandeling zo goed en ontspannen mogelijk te geven hanteert Nicole4Massage een aantal algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak verklaart u bekend te zijn met de algemene voorwaarden en stemt u hiermee in.

Afspraken voor massagebehandeling worden op voorhand, telefonisch, whatsApp of per e-mail gemaakt met vermelding van NAWE gegevens en telefoonnummer. Na het maken van een afspraak stemt u in met de algemene voorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Behandeling is alleen mogelijk op afspraak.

Annulering:

Bij annulering en/of verzetten van een massagebehandeling is tot 24 uur voor aanvang telefonisch mogelijk. Op de dag zelf worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

Contra-indicatie

Voorafgaand aan de eerste massagebehandeling wordt er door Nicole4Massage een intakegesprek (anamnese) gehouden, u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt. Door deze informatie kan de massagebehandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Om te voorkomen dat u op wegens contra-indicatie (symptomen of aandoeningen waardoor een bepaalde behandeling niet wenselijk is) geweigerd wordt voor een behandeling, raad ik u nadrukkelijk aan om vooraf contact op te nemen met uw (behandelende) arts voor informatie, voordat je een afspraak maakt.

Bij wijzigingen in de gezondheid situatie bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Vanzelfsprekend wordt er strikt vertrouwelijk omgegaan met door u verstrekte informatie. Zonder schriftelijke toestemming wordt deze informatie niet met derden gedeeld.

Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Betaling dient te worden voldaan direct na de behandeling via de mobiel-bankieren app of contant, ik heb geen pin apparaat.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Nicole4Massage aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

U mag van Nicole4Massage verwachten dat hygiëne belangrijk is. Dit verwacht Nicole4Massage ook van u. Nicole4Massage behoudt zich het recht voor een behandeling te annuleren indien er naar het oordeel van Nicole4Massage geen sprake is van een hygiënische situatie. De kosten voor de behandeling zullen wel in rekening worden gebracht.

Er kan geen behandeling plaatsvinden indien u onder invloed bent van drugs en/of alcohol. Ook in deze gevallen zullen de kosten voor de behandeling in rekening worden gebracht.

De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van onze diensten. Nicole4Massage kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm dan ook. Ook in geval van het verlies van persoonlijke bezittingen is Nicole4massage niet aansprakelijk.

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de massagebehandeling.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Nicole4Massage te allen tijde gewijzigd worden en rechten verleend worden.